Акція по кукурудзі Преміум-сегменту

19 Січня 2018

 УЗГОДЖЕНО

«18» січня  2018

Генеральний  директор

ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

____________ Яковчук В.Г.

 

ПРАВИЛА АКЦІЇ

 

1) Назва Акції (при її наявності):

Акція – «Акційна пропозиція від ЄВРАЛІС СЕМЕНС УКРАЇНА

Акція (надалі – Акція) проводиться по всій території України за винятком тимчасово окупованих територій і територій, на яких проводиться антитерористична операція з рекламною метою.

2) Мета проведення Акції

 

 

Метою проведення Акції є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується Організатором  Акції в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до цієї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції, яка випускається під ТМ «EURALIS SEMENCES».

3) Продукція, що бере участь в Акції

В Акції бере участь наступна продукція: насіння кукурудзи Преміум-сегменту під ТМ «EURALIS SEMENCES» гібридне насіння ЕС Сіріус (ФАО 200), ЕС Кроссман (ФАО 240), ЕС Конкорд (ФАО 250), ЕС Астероід (ФАО 290), ЕС Креатив (ФАО 30), ЕС Гарант (ФАО 300), ЕС Кубус (ФАО 310), ЕС Геллері (ФАО 340), ЕС Брілліант (ФАО 350), ЕС Москіто (ФАО 350), ЕС Метод (ФАО 380), Гармоніум (ФАО 380) (надалі – Акційна продукція).

4) Інформація про Замовника/

Організатора акції

Назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євраліс Семенс Україна»

 

 

Місцезнаходження:

03040, м. Київ, вул.Васильківська, 14

 

Поштова адреса:

03040, м. Київ, вул.Васильківська, 14, оф.513

 

Номер свідоцтва ПДВ:

200131260

 

Код ЄДРПОУ

34702946

 

ІПН:

347029410139

5) Строки проведення Акції:

Акція проводиться з 20.01.2018 р. по 31.03.2018 р. включно.

6) Детальні умови участі в Акції, права та обов’язки учасників Акції

1) Участников Акції вважається господарство або фізична особа, яка є представником господарства. Учасниками Акції можуть бути громадяни України, які на момент проведення Акції досягли повноліття, і які не є працівниками Організатора Акції та членами їх сімей, а також не є особами і членами сімей осіб, які беруть участь в підготовці проведення даної Акції, а являються офіційними представниками господарств, які беруть участь в Акції.

Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їх законних представників в порядку, передбаченому законодавством України.

2) Для участі в Акції кожен учасник має придбати мішки насіння кукурудзи Преміум-сегменту ТМ  «EURALIS SEMENCES», які приймають участь в акції, а саме  насіння гібридів кукурудзи  ЕС Сіріус (ФАО 200), ЕС Кроссман (ФАО 240), ЕС Конкорд (ФАО 250), ЕС Астероід (ФАО 290), ЕС Креатив (ФАО 30), ЕС Гарант (ФАО 300), ЕС Кубус (ФАО 310), ЕС Геллері (ФАО 340), ЕС Брілліант (ФАО 350), ЕС Москіто (ФАО 350), ЕС Метод (ФАО 380), Гармоніум (ФАО 380) через дистриб’юторську мережу ТОВ «Євраліс Семенс Україна» з 20.01.2018 р до 31.03.2018 р за фіксованим курсом 32 гривні за 1 євро.

3) Учасник Акції отримує за покупку від 100 акційних мішків кукурудзи преміум-сегменту можливість брати участь у розіграші Подарунка, для цього отримує Сертифікат. За кожні придбані 100 акційних мішків кукурудзи преміум-сегменту Учасник отримує 1 Сертифікат. Кількість Cертифікатів не обмежена.

4) Подарунок – с/г техніка на вибір Організатора. Подарунок може відрізнятися від зображення.

5) Під подарунком розуміється покупка за 1,20 грн. з ПДВ.

6) Розіграш відбудеться на Дні полі 07 вересня 2018 р. в Хмельницькій області. 

7) За покупку 200 мішків і більше Учасник отримує Сертифікат на відвідування футбольного матчу фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня 2018 року в м.Києві на ЦСК «Олімпійський» та оплату 1 ночі проживання в готелі в м.Києві.

8) Один Учасник Акції (одне господарство) має право на один Сертифікат на футбольний матч.  

9) Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Акції.

7) Порядок та строки отримання подарунку:

1) Учасник Акції отримує право на Сертифікат/Розіграш подарунка після надання копії видаткової накладної від дистриб’ютора на зазначену кількість акційних мішків кукурудзи, що підтверджує факт відвантаження продукції, законтрактованої в період дії Акції. Копії видаткових накладних повинні бути надіслані або передані регіональному менеджеру ТОВ «Євраліс Семенс Україна», контакти яких зазначені на сайті www.euralis.ua або надіслані  Організатору Акції по електронній пошті kiev.seeds@euralis.com.

2) Сертифікати Акції не підлягають обміну, грошовий еквівалент Сертифікатів не видається.

3) Організатор Акції залишає за собою право запросити документальне підтвердження факту купівлі насіння до 15.05.2018 р.

4) Організатор Акції залишає за собою право змінювати перелік подарунків.

5) Кількість Сертифікатів на відвідування футбольного матчу обмежена.

8) Порядок інформування учасників Акції про умови даної Акції

1) Рекламна інформація про проведення акції буде розміщена Організатором в період з 20.01.2018 р. по 31.03.2018 р.  на офіційному сайті Організатора Акції http://euralis.ua .

2) Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції на весь Період проведення Акції на сайті http://euralis.ua

9) Інші умови

 

1) Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.

2) Всі результати Акції та/або рішення Організатора Акції є остаточними  й оскарженню не підлягають.

3) У разі виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції.

4) Організатор Акції не несе відповідальності перед Учасниками Акції стосовно подальшого використання отриманих Сертифікатів, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданим Сертифікатом з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Сертифікатів. Організатор не несе відповідальності за використання подарунка Учасником після його отримання.

5) Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Акції, в тому числі змінювати строки дії Акції, строки видачі, умови отримання та використання Сертифікатів з їх публікацією на сайті.

6) Організатор Акції/ залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції/ залучених ним третіх осіб обставини.

10)  Персональні дані

 

1) Учасник Акції діє від імені господарства, яке він представляє. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Сертифікатів.

2) Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.

Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверждує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виколання цих Правил (в т.ч.механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання подарунка тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунка, при цьому така особа не моє права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації. 

3) Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.

 4) Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

Відповідальна особа

Керівник відділу маркетингу

ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

_____________ Молокович О.О.