СТВОРЮЄМО НАСІННЯ І ДОВІРУ

Новини та події

Крос-Акція Євраліс Семенс та Кун Україна


01.10.2014


shapka cross action.jpg

УЗГОДЖЕНО

«29» вересня 2014

 

Комерційний директор

ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

Шатковський В.М.

 

ПРАВИЛА АкЦіЇ

 

1) Назва Акції (при її наявності):

Акція«Подвійна вигода» - (надалі Акція) проводиться по всій території України з рекламною метою.

 

2) Мета проведення Акції

 

 

spacerМетою проведення Акції є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується Замовником Акції в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до цієї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції, яка випускається під ТМ «EURALIS SEMENCES».

 

3) Продукція, що бере участь в Акції

В Акції бере участь наступна продукція: насіння кукурудзи та соняшнику під ТМ «EURALIS SEMENCES» (надалі Акційна продукція).

 

4) Інформація про Замовника/

Організатора акції

Назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євраліс Семенс Україна»

 

 

Місцезнаходження:

03150, м. Київ, вул.Горького, 172 літера А, нежиле приміщення №5, гр. пр. №40

 

Поштова адреса:

03680, м. Київ, вул. Горького, 172, 9 поверх

 

 

Номер свідоцтва ПДВ:

200131260

 

ІПН:

347029410139

5) Строки проведення Акції:

Акція проводиться з 01.10.2014 по 01.05.2015 р. включно на всій території України.  

6) Детальні умови участі в Акції, права та обов’язки учасників Акції

1) Учасниками акції можуть бути господарства, що придбали продукцію ТМ «EURALIS SEMENCES», або їх офіційні представники

2) Для участі в Акції Учасник має придбати у будь-якого дистриб’ютора ТОВ «Євраліс Семенс Україна» не менше 200 мішків (однією покупкою) насіння кукурудзи та (або) соняшнику ТМ «EURALIS SEMENCES» або сівалку KUHN, Planter або Maxima до 01.05.2015 р.

3) Один Учасник Акції має право на отримання гарантовано:

a)      знижки 200 євро* на сівалку КУН -  при купівлі 200 мішків будь-яких гібридів 

кукурудзи та (або) соняшнику ТМ «EURALIS SEMENCES»;

b)     знижки  200 євро* на насіння кукурудзи та (або) соняшнику

ТМ «EURALIS SEMENCES» при купівлі сівалки KUHN, Planter або Maxima.

4)  Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Акції.

*Ціна знижки визначається в національній валюті України — гривні та в еквіваленті до євро відповідно до офіційного курсу, встановленого НБУ (курс євро) на дату оплати продукції.

 

7) Порядок та строки отримання знижок:

1) Учасник Акції отримує право на знижку після фактичного відвантаження продукції, в період дії Акції. Факт відвантаження продукції підтверджується копією видаткової накладної.

2) Учасник має право отримати купон на знижку у будь-якого дистриб’ютора ТОВ «Євраліс Семенс Україна», у якого буде придбано насіння чи сівалка КУН.

3) Знижки Акції не підлягають обміну, грошовий еквівалент знижок не видається.

4) Умови Акції розповсюджуються тільки на насіння під ТМ «EURALIS SEMENCES», придбане дистриб’ютором у ТОВ «Євраліс Семенс Україна» у 2014-2015 роках.

5) Замовник Акції залишає за собою право запросити документальне підтвердження факту купівлі насіння до 30.05.2015р.

6) Кількість акційних купонів обмежена.

 

8) Порядок інформування учасників Акції про умови даної Акції

1) Рекламна інформація про проведення Акції буде розміщена  Замовником/Організатором в період з 01.10.2014р. по 01.05.2015 р.  в пресі і в мережі Інтернет. Також про умови та місце проведення Акції можна буде дізнатися на офіційному сайті Замовника Акції http://euralis.ua/ua/ та за телефоном +38 044 220 4400.

2) Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції на весь Період проведення Акції на сайтах http://euralis.ua/ua/ та http://kuhn.ua.

 

9) Інші умови

 

1) Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватись і виконувати їх.

2) Всі результати Акції та/або рішення Замовника/Організатора Акції є остаточними  й оскарженню не підлягають.

3) У разі виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник/Організатор Акції.

4) Замовник/Організатор Акції не несуть відповідальності перед Учасниками Акції стосовно подальшого використання отриманих знижок, жодних гарантійних зобов’язань щодо неможливості Учасниками Акції скористатись наданими знижками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких знижок Акції.

5) Замовник Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Акції, в тому числі змінювати строки дії Акції, строки видачі, умови отримання та використання знижок з їх публікацією на сайті  http://euralis.ua/ua/ та http://kuhn.ua.

6) Замовник Акції/ залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовник Акції/ залучених ним третіх осіб обставини.

10)  Персональні дані

 

1) Учасник Акції діє від імені господарства, яке він представляє. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням знижок.

2) Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Замовником/Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.

3) Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Замовник/Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов'язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.

4) Замовник/Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Замовник/Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

 

Відповідальна особа

Керівник відділу маркетингу

ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

 

_____________ Молокович О


До списку

Відгуки клієнтів

Бондар Дмитро Васильович, співзасновник ТОВ АФ "Росток", Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н В Агрофірмі "Росток" (Нікопольський р-н, зона недостатього зволоження - 300 мм опадів на рік) вирощуємо соняшник на площі понад 2500 га, із них 940 га в 2013 р. було засіяно гібридом ЕС Петунія. Цей гібрид показав середню врожайність 34 ц/га, ми відзначили його, як один з найвисокопродуктивніших гібридів Євраліс Семенс, який придатний для вирощування в умовах нашої місцевості, і який ми плануємо висівати в 2014 р. Основна особливість гібрида ЕС Петунія - максимальна продуктивність після поганих попередників (соняшник, сорго), водночас урожайність після добрих попередників у 2013 р. досягала 40 ц/га. Він характеризується чудовою посухостійкістю, повною стійкістю до сірої гнилі, збільшеним періодом вегетації. Генетично ідеальний гібрид для зони із низьким рівнем опадів. детальніше