Встигніть придбати гібриди соняшника до посівної!

20 Березня 2020

Promo-акцію продовжено до кінця квітня! Детальніше за посиланням

«01» жовтня 2019
Генеральний директор
ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

Твейтс Найджел Девід Пітер

ПРАВИЛА АКЦІЇ

 

1) Назва Акції (при її наявності):

Акція – «Акційна пропозиція по насінню соняшника ТОВ «ЄВРАЛІС СЕМЕНС УКРАЇНА» – (надалі – «Акція»).

2) Мета проведення Акції

Метою проведення Акції є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується Замовником Акції в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до своєї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції, яка випускається під ТМ «EURALIS»/«EURALIS SEMENCES».

3) Продукція, що бере участь в Акції

В Акції бере участь наступна продукція: насіння соняшника під ТМ «EURALIS» / «EURALIS SEMENCES» (гібридне насіння ЕС Белла, ЕС Савана, ЕС Розалія, ЕС Генезіс, ЕС Яніс.  ЕС Аркадія, ЕС Ніагара, ЕС Флоріміс, ЕС Генераліс, ЕС Петунія,  ЕС Вероніка, ЕС Моналіза, ЕС Новаміс, ЕС Терраміс), придбане через дистриб’юторську/дилерську мережу ТОВ «Євраліс Семенс Україна».

4) Інформація про Замовника/

Організатора акції

Назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євраліс Семенс Україна»

 

Місцезнаходження:

03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14.

 

Поштова адреса:

03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14, оф.513

 

Номер свідоцтва ПДВ:

200131260

 

Код ЄДРПОУ

34702946

 

ІПН:

347029410139

5) Строки проведення Акції:

Акція проводиться з 01.10.2019 р. по 30.04.2020 р. та дійсна на окремо вибраний асортимент промо-мішків ТОВ «Євраліс Семенс Україна»,  придбаних через дистриб’юторську/дилерську мережу ТОВ «Євраліс Семенс Україна». Учасник акції отримує промо-мішки соняшника із розрахунку +5% промо-мішків гібриду ЕС Белла або / ЕС Савана / ЕС Розалія за покупку від 100 мішків насіння одного із зазначених гібридів; +10% промо-мішків гібриду ЕС Аркадія або / ЕС Генераліс / ЕС Ніагара /ЕС Флоріміс / ЕС Яніс / ЕС Генезіс за покупку від 50 мішків насіння одного із зазначених гібридів; +20% промо-мішків гібриду ЕС Вероніка або / ЕС Моналіза / ЕС Новаміс / ЕС Терраміс : за покупку від 50 мішків насіння одного із зазначених гібридів. Під подарунком розуміється продаж промо-мішків насіння соняшнику попередніх років виробництва ТОВ “Євраліс Семенс Україна” дистриб’ютором ТОВ “Євраліс Семенс Україна” за 1,2 грн з ПДВ. Кількість промо-мішків розраховується за математичним правилом округлення. Деталі акції на сайті https://euralis.ua//actions/.

6) Детальні умови участі в Акції, права та обов’язки учасників Акції

1) Учасниками Акції можуть бути фізичні особи, які на момент проведення акції досягли повноліття, і які не є працівниками Замовника/Організатора Акції та членами їх сімей, а також не є особами і членами сімей осіб, які беруть участь в підготовці проведення даної Акції, і являються офіційними представниками фермерських господарств – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які беруть участь в Акції (надалі – «Учасник», «Учасники»).

2) Для участі в Акції Учасник має придбати у одного з дистриб’юторів/дилерів ТОВ «Євраліс Семенс Україна», вказаних на сайті https://euralis.ua/ насіння соняшника ТМ «EURALIS» / «EURALIS SEMENCES»   до 31.12.2019 р. в кількості не менше 100 (ста) мішків одного із  наступних гібридів ЕС Белла, ЕС Савана, ЕС Розалія, ЕС Генезіс, ЕС Яніс та/або не менше 50 (п’ятдесяти) мішків одного із наступних гібридів  ЕС Аркадія, ЕС Генераліс, ЕС Ніагара, ЕС Флоріміс, ЕС Петунія, ЕС Вероніка, ЕС Моналіза, ЕС Новаміс, ЕС Терраміс.

3) За купівлю від 100 (ста) мішків продукції одного із вибраних гібридів ЕС Белла, ЕС Савана, ЕС Розалія, ЕС Генезіс, ЕС Яніс.  в одного з дистриб’юторів/дилерів ТОВ «Євраліс Семенс Україна» Учасник Акції отримує право придбати додатково 5% (п’ять відсотків) промо-мішів Акційної продукції за 1 грн. 20 коп. з ПДВ (надалі – «Подарунок»).

4) За купівлю від 50 (п’ятдесяти) мішків продукції  одного із вибраних гібридів ЕС Аркадія, ЕС Ніагара, ЕС Флоріміс, ЕС Генераліс, ЕС Петунія в одного з дистриб’юторів/дилерів  ТОВ «Євраліс Семенс Україна» Учасник Акції отримує право придбати  додатково 10% (десять відсотків) промо-мішків Акційної продукції за 1 грн. 20 коп. з ПДВ (надалі – «Подарунок»).

5) За купівлю від 50 (п’ятдесяти) мішків продукції одного із вибраних гібридів ЕС Вероніка, ЕС Моналіза, ЕС Новаміс, ЕС Терраміс в одного з дистриб’юторів/дилерів  ТОВ «Євраліс Семенс Україна» Учасник Акції отримує право придбати  додатково 20% (двадцять відсотків) промо-мішків Акційної продукції за 1 грн. 20 коп. з ПДВ (надалі – «Подарунок»).

6) Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Акції.

 

7) Порядок та строки отримання Компенсації:

1)  Учасник Акції має право на отримання Подарунку за купівлю від 100 (ста)  одного із вибраних гібридів ЕС Белла, ЕС Савана, ЕС Розалія, ЕС Генезіс, ЕС Яніс та від 50 (п’ятдесяти) мішків  Акційної продукції  одного із вибраних гібридів ЕС Аркадія, ЕС Ніагара, ЕС Флоріміс, ЕС Генераліс, ЕС Петунія,  ЕС Вероніка, ЕС Моналіза, ЕС Новаміс, ЕС Терраміс в одного з дистриб’юторів/дилерів ТОВ «Євраліс Семенс Україна».

2) Умови Акції вважаються недотриманими, якщо Учасник Акції купив менше 100 (сто) мішків  одного із вибраних гібридів ЕС Белла, ЕС Савана, ЕС Розалія, ЕС Генезіс, ЕС Яніс, та /або менше 50 (п’ятдесят) мішків одного із вибраних гібридів ЕС Аркадія, ЕС Ніагара, ЕС Флоріміс, ЕС Генераліс, ЕС Петунія,  ЕС Вероніка, ЕС Моналіза, ЕС Новаміс, ЕС Терраміс у двох і більше дистриб’юторів/дилерів ТОВ «Євраліс Семенс Україна».

3)  Учасник Акції отримує Подарунок разом або після фактичного відвантаження  дистриб’ютором/дилером ТОВ «Євраліс Семенс Україна» необхідної кількості Акційної продукції, законтрактованої в період дії Акції. Факт відвантаження Акційної продукції підтверджується копією видаткової накладної.

4) Умови Акції розповсюджуються тільки на промо-мішки, придбані дистриб’ютором/дилером у ТОВ «Євраліс Семенс Україна» у 2019 році. Список дистриб’юторів/дилерів визначений на сайті https://euralis.ua//.

5) Замовник Акції залишає за собою право запросити документальне підтвердження факту купівлі промо-мішків до 31.12.2019 р.

6) Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Учасником Подарунку. Відмова від виконання будь-яких положень цих Правил, та/або ненадання/неповне надання визначених вище документів, та/або невиконання (неналежне виконання) всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє Учасника Акції права на отримання Подарунка. При цьому такий Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання Подарунка, та не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

 

8) Порядок інформування учасників Акції про умови даної Акції

1) Рекламна інформація про проведення Акції буде розміщена Замовником/Організатором в період з 01.10.2019р. по 31.12.2019 р. в пресі і в мережі Інтернет. Також про умови та місце проведення Акції можна буде дізнатися на офіційному сайті Замовника Акції https://euralis.ua/ та за телефоном +38(044)353–45–73 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах Києва безкоштовні).
2) Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції на весь Період проведення Акції на сайті https://euralis.ua//.

9) Інші умови

 

1) Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.
2) Всі результати Акції та/або рішення Замовника/Організатора Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
3) У разі виникнення ситуацій, що припускають неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник/Організатор Акції.
5) Замовник Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Акції, в тому числі змінювати строки дії Акції, строки видачі, умови отримання Подарунка з їх публікацією на сайті https://euralis.ua/.
6)Замовник Акції/ залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовник Акції/ залучених ним третіх осіб обставини.

 

10) Персональні дані

 

1) Учасник Акції діє від імені господарства, яке він представляє. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Подарунку.
2) Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Замовником/Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.
3) Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Замовник/Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.
4) Замовник/Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Замовник/Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

 

Відповідальна особа

Керівник відділу маркетингу

ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

 

_____________ Тимошенко Сергій

x
Сайт знаходиться на реконструкції. Може відображати не весь актуальний список гібридів. Просимо вибачення за незручності та пропонуємо Вам переглянути повний список нашої продукції в Каталозі.