Акція «10+1»

15 Травня 2020

«15» травня 2020

Генеральний директор
ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

Твейтс Найджел Девід Пітер

 

ПРАВИЛА АКЦІЇ

 

1) Назва Акції (при її наявності):

Акція – «Купіть 10 мішків ріпаку Євраліс та отримайте +1 мішок у ПОДАРУНОК» – (надалі – «Акція»).

2) Мета проведення Акції

 

Метою проведення Акції є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується Замовником Акції в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до своєї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції, яка випускається під ТМ«EURALIS»/«EURALIS SEMENCES».

3) Продукція, що бере участь в Акції

В Акції бере участь наступна продукція: насіння озимого ріпаку під ТМ«EURALIS»/«EURALIS SEMENCES» (ЕС Імперіо, ЕС Дарко, ЕС Гідромель, ЕС Ритмо, ЕС Ангел, ЕС Сюріель, придбане через  мережу постачання  ТОВ «Євраліс Семенс Україна»), (надалі – «Акційна продукція»).

4) Інформація про Замовника/

Організатора акції

Назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євраліс Семенс Україна»

 

Місцезнаходження:

03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14

 

Поштова адреса:

03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14, оф.513

 

Номер свідоцтва ПДВ:

200131260

 

Код ЄДРПОУ

34702946

 

ІПН:

347029410139

5) Строки проведення Акції:

Акція діє з 01.06.2020 р. по 30.09.2020 р. на продукцію придбану в період з 01.06.2020 р. по 30.09.2020 р. Акція проводиться на всій території України,  за винятком території Кримського півострова, Луганської та Донецької областей, інших населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 р. або будь-яких наступних змін до нього, територій та зон військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), а також інших територій, які визнані тимчасово окупованими територіями, відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 року.

6) Детальні умови участі в Акції, права та обов’язки учасників Акції

1) Учасниками Акції можуть бути фізичні особи, які на момент проведення Акції досягли повноліття, і які не є працівниками Замовника/ Організатора Акції та членами їх сімей, а також не є особами і членами сімей осіб, які беруть участь в підготовці проведення даної Акції, а являються офіційними представниками господарств – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які беруть участь в Акції.
2) При покупці кожних десяти мішків озимого ріпаку через мережу постачання ТОВ «Євраліс Семенс Україна», одинадцятий мішок (гібрид запропонований ТОВ «Євраліс Семенс Україна», але для посіву за аналогічною технологією), продається за 1,2 грн з ПДВ.

3) Для участі у акції потрібно надати копію видаткової накладної із зазначенням відповідної кількості придбаного насіння озимого ріпаку ТОВ «Євраліс Семенс Україна».
4) Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Акції.

7) Порядок інформування учасників Акції про умови даної Акції

1)Рекламна інформація про проведення Акції буде розміщена Замовником/Організатором в період з 01.06.2020р. по 30.09.2020 р. в пресі і в мережі Інтернет. Також про умови та місце проведення Акції можна буде дізнатися на офіційному сайті Замовника Акції https://euralis.ua/ та за телефоном +38(044)353–45–73 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах Києва безкоштовні).
2)Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції на весь Період проведення Акції на сайті https://euralis.ua//.

8) Інші умови

 

1) Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.
2) Всі результати Акції та/або рішення Замовника/Організатора Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
3) У разі виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник/Організатор Акції.
4) Замовник/Організатор Акції не несе відповідальності перед Учасниками Акції стосовно подальшого використання Акційного товару, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг.
5) Замовник Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Акції, в тому числі змінювати строки дії Акції, строки видачі, умови придбання  акційного Товару з їх публікацією на сайті https://euralis.ua/.
6)Замовник Акції/ залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовник Акції/ залучених ним третіх осіб обставини.

9) Персональні дані

 

1)Учасник Акції діє від імені господарства, яке він представляє. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції.
2) Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Замовником/Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.
3) Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Замовник/Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.
4) Замовник/Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Замовник/Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

 

Відповідальна особа

Керівник відділу операційного маркетингу

ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

 

_____________ Гриценко Юлія

x
Сайт знаходиться на реконструкції. Може відображати не весь актуальний список гібридів. Просимо вибачення за незручності та пропонуємо Вам переглянути повний список нашої продукції в Каталозі.