Правила проведення програми лояльності «Бонус Клуб»

4 Вересня 2020

Затверджую

Генеральний директор ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

______________________Твейтс Найджел Девід Пітер
29 жовтня  2020 р.

 

 

Правила проведення програми лояльності «Бонус Клуб», (надалі – «Програма»)

 1. Мета проведення Програми

Метою проведення Програми є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується Замовником Програми в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до своєї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції, яка випускається під ТМ «EURALIS»/«EURALIS SEMENCES».

 

 1. Продукція, що бере участь в Програмі

В Програмі бере участь продукція, що наведена у Додатку 1 (надалі – «Продукція»).

 

 1. Інформація про Замовника/ Організатора Програми

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євраліс Семенс Україна»

Місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Смольна, 9

Поштова адреса: 03040, м. Київ, вул. Смольна, 9

Номер свідоцтва ПДВ: 200131260

Код ЄДРПОУ: 34702946

ІПН: 347029410139

 

 1. Строки проведення Програми:

Програма діє з 02.11.2020 р. по 31.08.2021 р. на Продукцію придбану в період з 02.11.2020 р. по 30.06.2021 р. Програма проводиться на всій території України, за винятком території Кримського півострова, Луганської та Донецької областей, інших населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 р.

Або будь-яких наступних змін до нього, територій та зон військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), а також інших територій, які визнані тимчасово окупованими територіями, відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 року.

 1. Детальні умови участі в Програмі, права та обов’язки учасників Програми:

5.1. Учасниками Програмі можуть бути фізичні особи, які на момент проведення Програми досягли повноліття, і які не є працівниками Замовника/ Організатора Програми та членами їх сімей, а також не є особами і членами сімей осіб, які беруть участь в підготовці проведення даної Програми, а являються офіційними представниками господарств – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які беруть участь в Програмі.

5.2. За покупку кожного мішку Продукції через мережу постачання ТОВ «Євраліс Семенс Україна», Участнику нараховуються бонусні гривні у кількості, зазначеній у Додатку 1, (надалі – «Бонуси»).

5.3. Для нарахування Бонусів потрібно відправити заявку та надати копію видаткової накладної із зазначенням відповідної кількості придбаної продукції ТОВ «Євраліс Семенс Україна».

5.4. Надалі Користувач обмінює Бонуси на сертифікати партнерів Програми із розрахунку 1 Бонус = 1 гривня номіналу сертифікату.

5.6. Сертифікат передається Користувачеві після обміну за умови надання довіреності, що засвідчує факт того, що Користувач являється офіційними представниками господарств – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які беруть участь в Програмі.

5.7. Під передачею сертифікату мається на увазі продаж за 1,2 грн з ПДВ.

5.8. Партнером Програми виступає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІФТ КАРД МОЛ».

5.9. Умови використання та термінів дії сертифікату розміщені на сайті партнеру: https://giftmall.com.ua/

5.10. Подання заявки, нарахування Бонусів та їх обмін на сертифікати здійснюється через електронний кабінет Користувача (надалі – «Кабінет»), що доступний на сайті: http://promo.euralis.ua/

5.11. Для входу та користування Кабінетом, Користувачеві необхідно зареєструватися в Кабінеті.

5.12. Для реєстрації необхідно ввести наступні данні:

 • Телефон
 • Iм`я
 • Прізвище
 • Email
 • Область
 • Район
 • Назва господарства
 • Код ЄДРПОУ / ІНН
 • Адреса

Email та адреса – не обов`язкові до заповнення.

5.13. Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Програми.

 

 1. Порядок інформування учасників Програми про умови даної Програми:

6.1. Рекламна інформація про проведення Програми буде розміщена Замовником/Організатором в період з 02.11.2020р. по 31.08.2021 р. в пресі і в мережі Інтернет. Також про умови та місце проведення Програмі можна буде дізнатися на офіційному сайті Замовника Програмі http://euralis.ua та за телефоном +38(044)353–45–73 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах Києва безкоштовні).

6.2. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Програми на весь Період проведення Програми на сайті http://euralis.ua.

 

 1. Порядок інформування учасників Програми про умови даної Програми:

7.1. Всі Учасники Програми, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.

7.2. Всі результати Програми та/або рішення Замовника/Організатора Програми є остаточними й оскарженню не підлягають.

7.3. У разі виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь- яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник/Організатор Програмі.

7.4. Замовник/Організатор Програми не несе відповідальності перед Учасниками Програми стосовно подальшого використання сертифікатів, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг.

7.5. Замовник Програмі має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Програми, в тому числі змінювати строки дії Програми, розмір Бонусів та умови обміну їх на сертифікати з їх публікацією на сайті http://euralis.ua.

7.6. Замовник Програмі/ залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь- якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Програми, інші непідвладні контролю з боку Замовника Програми/ залучених ним третіх осіб обставини.

 

 1. Персональні дані:

8.1. Учасник Програмі діє від імені господарства, яке він представляє. Учасник Програми бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Програмі.

8.2. Беручи участь в Програмі, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Замовником/Організатором Програмі на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.

8.3. Беручи участь в Програмі, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Замовник/Організатор Програмі та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.

8.4. Замовник/Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Замовник/Організатор не несе будь- якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

 

Відповідальна особа

CRM менеджер

ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

Іванченко Костянтин

 

Додаток 1

Перелік продукції, що бере участь в програмі та кількість бонусних гривень

Назва культури

Назва гібриду

Кількість бонусних гривень

Кукурудза

ЕС Астероід

25

Кукурудза

ЕС Сіріус

25

Кукурудза

ЕС Конкорд

25

Кукурудза

ЕС Креатив

25

Кукурудза

ЕС Фарадей

35

Кукурудза

ЕС Хеттрик

30

Кукурудза

ЕС Хемінгуей

25

Кукурудза

ЕС Інвентів

25

Кукурудза

ЕС Метод

25

Кукурудза

ЕС Москіто

10

Кукурудза

ЕС Мілорд

25

Кукурудза

ЕС Перспектив

25

Кукурудза

ЕС Ранвей

35

Кукурудза

ЕС Сенсор

10

Кукурудза

ЕС Якарі

35

Кукурудза

Гармоніум

25

Кукурудза

Мейфлавер

25

Кукурудза

Олкані

25

Кукурудза

Сплендіс

1

Кукурудза

ЕС Катманду

35

Соняшник

ЕС Агора

1

Соняшник

ЕС Агрополіс СЛП

25

Соняшник

ЕС Андромеда

1

Соняшник

ЕС Антеміс СЛП

1

Соняшник

ЕС Аркадія

1

Соняшник

ЕС Аргентік

1

Соняшник

ЕС Армоніка

1

Соняшник

ЕС Ароматік СУ

1

Соняшник

ЕС Белфіс

1

Соняшник

ЕС Белла

1

Соняшник

ЕС Бостон СУ

1

Соняшник

ЕС Електрік СЛП

1

Соняшник

ЕС Генераліс СЛ

25

Соняшник

ЕС Генезіс

25

Соняшник

ЕС Графік СЛ

1

Соняшник

ЕС Ізіда

1

Соняшник

ЕС Яніс

25

Соняшник

ЕС Юрасик СУ

1

Соняшник

ЕС Моналіза

1

Соняшник

ЕС Ніагара

25

Соняшник

ЕС Новаміс СЛ

1

Соняшник

ЕС Петунія

1

Соняшник

ЕС Регата

1

Соняшник

ЕС Романтік

1

Соняшник

ЕС Розалія

25

Соняшник

ЕС Савана

1

Соняшник

ЕС Терраміс СЛ

1

Соняшник

ЕС Вероніка

1

 

x
Сайт знаходиться на реконструкції. Може відображати не весь актуальний список гібридів. Просимо вибачення за незручності та пропонуємо Вам переглянути повний список нашої продукції в Каталозі.