Купіть 2 мішки насіння соняшнику Євраліс та отримайте +1 мішок у подарунок

27 Жовтня 2020

«Купіть 2 мішки насіння соняшнику Євраліс
та отримайте +1 мішок у подарунок»

 

 

«01» жовтня 2020

Генеральний директор
ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

Твейтс Найджел Девід Пітер

 

ПРАВИЛА АКЦІЇ

 

1) Назва Акції (при її наявності):

Акція – «Купіть 2 мішки насіння соняшнику Євраліс та отримайте +1 мішок у подарунок» – (надалі – «Акція»).

2) Мета проведення Акції

 

Метою проведення Акції є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується Організатором Акції в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до своєї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції, яка випускається під ТМ «EURALIS»/«EURALIS SEMENCES».

3) Продукція, що бере участь в Акції

В Акції бере участь наступна продукція: насіння соняшника під ТМ «EURALIS»/ «EURALIS SEMENCES» (гібриди «Yellow line»: ES VERONIKA, ES MONALISA, ES TERRAMIS CL, ES NOVAMIS CL (насіння врожаю 2017р. та 2018р. виробництва), ЕС АГРОПОЛІС КЛП, ШАРКС, ЄВРОПА КЛП, ІМЕРІЯ КС придбане через дистриб’юторську/дилерську мережу ТОВ «Євраліс Семенс Україна», – надалі – «Акційна продукція».

4) Інформація про 

Організатора акції

Назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євраліс Семенс Україна»

 

Місцезнаходження:

03022, м. Київ, вул. Смольна, 9

 

Поштова адреса:

03022, м. Київ, вул. Смольна, 9 БЦ «Глорія»

 

Номер свідоцтва ПДВ:

200131260

 

Код ЄДРПОУ

34702946

 

ІПН:

347029410139

5) Строки проведення Акції:

Акція діє з 01.10.2020 р. по 31.08.2021 р. включно на продукцію придбану в період з 01.10.2020 р. по 31.08.2021 р. включно. Акція проводиться на всій території України,  за винятком території Кримського півострова, Луганської та Донецької областей, інших населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 р. або будь-яких наступних змін до нього, територій та зон військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), а також інших територій, які визнані тимчасово окупованими територіями, відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 року.

6) Детальні умови участі в Акції, права та обов’язки учасників Акції

1) Учасниками Акції можуть бути  офіційні дистриб’ютори ТОВ «ЄВРАЛІС СЕМЕНС УКРАЇНА»

  
2) При покупці кожних двох мішків Акційної продукції  безпосередньо у ТОВ «Євраліс Семенс Україна», третій мішок (далі – «Акційний товар»)  (гібрид запропонований ТОВ «Євраліс Семенс Україна» зі списку Акційної продукції), продається Учаснику Акції за 1,2 грн з ПДВ. 

 

3) Для участі у Акції потрібно здійснити придбання Акційної продукції  в кількості, не менше ніж вказана п.2 цієї статті. При придбанні  кожних двох мішків Акційної продукції,  учасник Акції отримує право на придбання третього мішку (гібрид запропонований ТОВ «Євраліс Семенс Україна» зі списку Акційної продукції) за 1,20 з ПДВ.

4)Підтвердженням купівлі Акційної продукції є дані по фактичному відвантаженню товару за контрактами сезону 2020-2021, які підверджуються оригіналами видаткових накладних.

5) Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Акції.

7) Порядок інформування учасників Акції про умови даної Акції

1) Рекламна інформація про проведення Акції буде розміщена Організатором в період з 01.10.2020р. по 31.08.2021р. в пресі і в мережі Інтернет. Також про умови та місце проведення Акції можна буде дізнатися на офіційному сайті Замовника Акції http://euralis.ua та за телефоном +38(044)353–45–73 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах Києва безкоштовні).
2)Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції на весь Період проведення Акції на сайті http://euralis.ua/.

8) Інші умови

 

1) Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.
2) Всі результати Акції та/або рішення Організатора Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
3) У разі виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник/Організатор Акції.
4) Організатор Акції не несе відповідальності перед Учасниками Акції стосовно подальшого використання Акційного товару, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг.
5)  Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Акції, в тому числі змінювати строки дії Акції, строки видачі, умови придбання  акційного Товару з їх публікацією на сайті http://euralis.ua.
6) Організатор Акції/ залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції/ залучених ним третіх осіб обставини.

9) Персональні дані

 

1) Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції.
2) Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.
3) Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.
4) Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

 

Відповідальна особа

Керівник відділу операційного маркетингу

ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

 

_____________ Юлія Гриценко

 

x
Сайт знаходиться на реконструкції. Може відображати не весь актуальний список гібридів. Просимо вибачення за незручності та пропонуємо Вам переглянути повний список нашої продукції в Каталозі.