Акція для дистриб’юторів 2020-2021

1 Грудня 2020

«Акція для дистриб’юторів

ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

 

«01» вересня 2020

Генеральний директор
ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

Твейтс Найджел Девід Пітер

 

ПРАВИЛА АКЦІЇ

1) Назва Акції (при її наявності):

Акція для дистриб’юторів 2020-2021

 – (надалі – «Акція»).

2) Мета проведення Акції

 

Метою проведення Акції є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується  Організатором Акції в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до своєї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції, яка випускається під ТМ«EURALIS»/«EURALIS SEMENCES».

3) Продукція, що бере участь в Акції

В Акції бере участь продукція, вказана у п.п. 6.2 і 6.3 Правил Акції, придбана у   ТОВ «Євраліс Семенс Україна»), (надалі – «Акційна продукція»).

4) Інформація про Організатора акції

Назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євраліс Семенс Україна»

 

Місцезнаходження:

03022, м. Київ, вул. Смольна, 9

 

Поштова адреса:

03022, м. Київ, вул. Смольна, 9

 

Номер свідоцтва ПДВ:

200131260

 

Код ЄДРПОУ

34702946

 

ІПН:

347029410139

5) Строки проведення Акції:

Акція діє з 01.09.2020 р. по 31.05.2021 р. на Акційну продукцію, придбану в період з 01.09.2020 р. по 31.05.2021 р. Акція проводиться на всій території України,  за винятком території Кримського півострова, Луганської та Донецької областей, інших населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 р. або будь-яких наступних змін до нього, територій та зон військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), а також інших територій, які визнані тимчасово окупованими територіями, відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 року.

6) Детальні умови участі в Акції, права та обов’язки учасників Акції

1)  Учасниками Акції можуть бути офіційні дистриб’ютори ТОВ «Євраліс Семенс Україна».

2)  Учасники  акції отримують +25 бонусних балів за кожен проданий (реалізований) мішок гібридів соняшнику із усього портфоліо ТОВ «Євраліс Семенс Україна», окрім: лінійок НО, HO SU, SU, гібридів ЕС Белла, ЕС Андромеда. Мінімальний об’єм замовлення менеджера у ТОВ «Євраліс Семенс Україна»  для продажу має становити 400 п.о.

3) Учасники  акції отримують +30 бонусних балів за кожен проданий (реалізований) мішок із всього портфелю гібридів кукурудзи ТОВ «Євраліс Семенс Україна».   Мінімальний об’єм замовлення менеджера у ТОВ «Євраліс Семенс Україна» для продажу  має становити  400 п.о.

4) Об’єми продажів культур не об’єднуються, окремо рахується соняшник, окремо – кукурудза.  

5) Не враховуються продажі на компанії: групи Астрата-Київ ТОВ: Зерно-Агротрейд ТОВ, ХМІЛЬНИЦЬКЕ ТОВ, Житниця Поділля ТОВ, Волочиськ – Агро ТОВ, Довженка АФ ТОВ, Добробут АФ ТОВ, Мусіївське ТОВ, Полтавазернопродукт ТОВ ІПК, групи Кернел: Дружба Нова ТОВ, Придніпровський Край СТОВ, Енселко Агро ТОВ, Говтва СТОВ, Хлібороб ТОВ АФ, Мрія СТОВ, Агрополіс ТОВ, Поділля-Агросервіс, Білозірська АФ ПСП, групи АГРОПРОСПЕРІС ТОВ:

АП КОМЕРС ТОВ, ІМПОРТ ТОВ АП, Біо Агро ТОВ

Золотий світанок ТОВ, Рей Агро ТОВ

Волинь Край ТОВ, Красне-Агроінвест, Шумськ Агро ТОВ, Ободівка-Агро ТОВ, Волинь Агро ТОВ, Курланд ТОВ, Колорит Агро ТОВ, Краєвид Поділля  ТОВ, Білопілля Агро ТОВ, Біо Лат ТОВ, Біо-Лан ТОВ, Веселе – Агро ТОВ, Агролатінвест ТОВ, Агротоп ТОВ, Латагроінвест ТОВ, Орількалатінвест ТОВ, Укрлатагро ТОВ, Поділлялатінвест ТОВ, Оратівлатінвест ТОВ, Агрофірма-Обрій ТОВ, Нью Агро Поділля ТОВ, Шаргород Агрофірма ТОВ, Чарівна Нива ТОВ, Старокостянтинів Агро ТОВ

Рубанський Агрофірма ТОВ, Промінь Поділля ТОВ

Промінь Галичина ТОВ, Прогрес-В Агрофірма ТОВ

Полонне-Агро ТОВ, Немирівлатінвест ТОВ, МП-Альфа, Коростишівземінвест ТОВ, Агро Стар 2006 ТОВ, Горинь Агро, Броди Агро, Чарівний Лан ТОВ, Білопілля Агросвіт ТОВ, Ряснянське ТОВ, Ворожбалатінвест, Карла Маркса – 2 ПП, Зоря ПАОП, Носівка Агро ТОВ АПГ, Ніжин Агро ТОВ,

Кролевець-Агро ТОВ, Глухів-Агроінвест ТОВ, Бахмач Агро ТОВ, групи ХАРВІСТ ХОЛДИНГ ТОВ HarvEast:  АГРО-ХОЛДИНГ МС ТОВ, Ілліч-Агро Донбас ДП

 

6) Винагорода Учасникам Акції надається у вигляді Сертифікатів Gift Mall, номінал яких дорівнює кількості  бонусних балів, отриманих згідно п. 2 та п. 3 цієї статті. Вартість придбання Учасником акції одного Сертифікату Gift Mall складає 1,20 (одна гривня 20 коп.) грн. в т.ч. 20% ПДВ незалежно від його номіналу.

7) Для  підтвердження підстав отримання винагороди Учаснику акції потрібно надати ТОВ «Євраліс Семенс Україна» звіт із зазначенням відповідної кількості придбаного насіння ТОВ «Євраліс Семенс Україна».

Термін видачі Сертифікатів розпочинається із 01.08.2021 року після передачі Організатору акції підтверджуючих документів, зазначених в Умовах Акції.

8) ТОВ «Євраліс Семенс Україна» залишає за собою у разі необхідності право на запит оригіналів видаткових накладних для підтвердження покупки зазначених об’ємів насіння.

9) Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Акції.

7) Порядок інформування учасників Акції про умови даної Акції

1)Рекламна інформація про проведення Акції буде надіслана компаніям-учасникам Організатором в період з 01.09.2020 р. по 30.11.2020 р. електронною поштою.


2)Інформування Учасників проводиться шляхом розсилки електронних листів на адреси компаній-учасників.

8) Інші умови

 

1) Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.


2) Всі результати Акції та/або рішення Організатора Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.


3) У разі виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції.


4) Організатор Акції не несе відповідальності перед Учасниками Акції стосовно подальшого використання Сертифікатів, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг.


5)  Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Акції, в тому числі змінювати строки дії Акції, строки видачі, умови придбання  акційного Товару з повідомлення про зміни електронним листом на адресу компаній-учасниць.


6) Організатор Акції/ залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку  Організатора Акції/ залучених ним третіх осіб обставини.

9) Персональні дані

 

1) Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції.


2) Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Замовником/Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.


3) Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.


4) Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Замовник/Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

 

 

Відповідальна особа

Керівник відділу операційного маркетингу

ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

 

_____________ Юлія Гриценко

 

x
Сайт знаходиться на реконструкції. Може відображати не весь актуальний список гібридів. Просимо вибачення за незручності та пропонуємо Вам переглянути повний список нашої продукції в Каталозі.