Програма «Компенсація» (страхування посівів озимого ріпаку ЄВРАЛІС 2021-2022)

27 Травня 2021

Ми настільки впевнені в якості та зимостійкості гібридів озимого ріпаку від Lidea, що
пропонуємо вам компенсацію у разі загибелі посівів, якщо вони не перезимують у сезоні
2021–2022рр.*


У програмі беруть участь такі гібриди:
• ЕС Ритмо
• ЕС Імперіо
• ЕС Гідромель
• ЕС Навіго
• ЕС Амадео
• ЕС Ангел
• ЕС Сюріель
• Меморі КС
• Мазарі КС
• Сіртакі КС
• Талел КЛ


*Отримайте безкоштовну компенсацію насінням соняшнику чи кукурудзи від Lidea на всю площу посівів
озимого ріпаку. Під безкоштовною компенсацією мається на увазі купівля акційного мішка за 1,14 грн з
урахуванням ПДВ. Програма діє з 01.08.2021 р. по 01.04.2022 р. включно на продукцію, придбану в
період з 01.06 по 30.09.2021 р. включно. Один Учасник програми гарантовано має право на отримання
компенсації посівів при купівлі не менше ніж 30 мішків продукції під ТМ EURALIS / EURALIS SEMENCES.

«25» Травня 2021 р.
Генеральний директор
ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

Твейтс Найджел Девід Пітер

 

1) Назва Програми (при її наявності):

Програма– «Програма «Компенсація» (програма страхування посівів озимого ріпаку ЄВРАЛІС 2021-2022)» – (надалі – «Програма»).

2) Мета проведення Програми 

 

Метою проведення Програми є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується Організатором Програми в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до своєї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції, яка випускається під ТМ«EURALIS»/«EURALIS SEMENCES».

3) Продукція, що бере участь в Програмі

В Програмі бере участь наступна продукція: насіння озимого ріпаку під ТМ«EURALIS»/«EURALIS SEMENCES» (ЕС Імперіо, ЕС Дарко, ЕС Ритмо, ЕС Гідромель, ЕС Ангел, ЕС Сюріель, ЕС Амадео,  ЕС Навіго,  ЕС Талел, Мазарі КС, Меморі КС, Сіртакі КС) виробництва Євраліс Семенс у 2021 р. через  мережу постачання ТОВ «Євраліс Семенс Україна»), (надалі – «Продукція»).

Офіційна дистриб’юторська мережа постачання ТОВ «Євраліс Семенс Україна» – перелік офіційних дистриб’юторів ТОВ «Євраліс Семенс Україна», що вказані на сайті:  https://euralis.ua/distribyutori/ та мережа їх субдистрибьюторів, з допомогою якої продукція Euralis поставляється до кінцевих споживачів”.

4) Інформація про

Організатора акції

Назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євраліс Семенс Україна»

 

Місцезнаходження:

03022, м. Київ, вул. Смольна, 9

 

Поштова адреса:

03022, м. Київ, вул. Смольна,9

 

Номер свідоцтва ПДВ:

200131260

 

Код ЄДРПОУ

34702946

 

ІПН:

347029410139

5) Строки проведення Акції:

Програма діє з 01.08.2021 р. по 01.04.2022 р. включно, на Продукцію придбану в період з 01.06.2021 р. по 30.09.2021 р. включно. Програма проводиться на всій території України, за винятком території Автономної Республіки Крим, Луганської та Донецької областей, інших населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 р. або будь-яких наступних змін до нього, територій та зон військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), а також інших територій, які визнані тимчасово окупованими територіями, відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 року.

6) Детальні умови участі в Акції, права та обов’язки учасників Акції

1) Учасниками Програми можуть бути господарства  – юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які беруть участь в Програмі.
2) Для участі в Програмі Учасник має придбати у дистриб’ютора ТОВ «Євраліс Семенс Україна» насіння озимого ріпаку ТМ «EURALIS»/«EURALIS SEMENCES» ріпаку (ЕС Імперіо, ЕС Дарко, ЕС Ритмо, ЕС Гідромель, ЕС Ангел, ЕС Сюріель, ЕС Амадео,  ЕС Навіго, ЕС Талел,  Мазарі КС, Меморі КС, Сіртакі КС) до 30.09.2021 р. включно в кількості, зазначеній у п.3. цієї статті.
3) Один Учасник Програми гарантовано має право на отримання Компенсації посівів при купівлі не менше 30 мішків Продукції під ТМ «EURALIS»/«EURALIS SEMENCES» .
4) Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Програми.

7) Порядок та строки отримання Компенсації:

1) Учасник Програми має право на отримання Компенсації у разі надання всіх відповідних актів та документів зазначених в цих Правилах.
2) Учасник Програми отримує право на Компенсацію після надання  документів, що підтверджують факт відвантаження Продукції, законтрактованої в період з 01.06.2021 р. по 30.09.2021 р. включно. Факт відвантаження Продукції підтверджується копією видаткової накладної.
3) Учасник Програми повинен скласти Акт та надати фото поля та рослин в високій якості (не менше з п’яти різних точок поля та не менше трьох фото цілої рослин(и)) у присутності представника чи довіреної особи Організатора, підтверджуючий факт посіву та стан посівів перед входом в зиму (рослини озимого ріпаку повинні входити в зиму з діаметром кореневої шийки 6-12 мм, мінімальна кількість справжніх листків 6-8 шт., виніс точки росту не більше 8 мм від поверхні ґрунту, мінімальна густота на час обстеження посіву повинна бути на рівні 40 рослин на 1 м2, – згідно рекомендації  ТОВ «Євраліс Семенс Україна»). Учасник Програми (його представник) зобов’язаний передати Організатору Акт огляду поля з посівом Продукції до 20.12.2021 року.

4) Учасник Програми повинен скласти акт  та надати фото поля та рослин в високій якості (не менше з п’яти різних точок поля та не менше трьох фото цілої рослин(и)) у присутності представника чи довіреної особи ТОВ «Євраліс Семенс Україна», підтверджуючий факт  повної загибелі посівів озимого ріпаку від морозів, а в разі часткової загибелі, кількість рослин що вижили становить на 1 м2 менше 20 шт. та спостерігається нерівномірне розміщення рослин по площі.
5)  Повідомлення/інформування та надання документів по площах де відбувся страховий випадок необхідно подати до 15.04.2022.

Підтверджуючі документи (акти та фото матеріали) по страхових випадках приймаються до 15.04.2022.

Рішення про надання компенсацій по заявлених страхових випадках приймається до 20.04.2022.

6) Компенсація розповсюджується виключно для господарств, які застосовують повну інтенсивну технологію вирощування, яка включає в себе, забезпечення отримання рекомендованої кількості рослин озимого ріпаку на 1 м2 при відновленні вегетації, повний хімічний захист від бур’янів, хвороб та шкідників із застосуванням росторегулюючих препаратів восени та відповідної системи внесення добрив.

7) Під Компенсацією розуміється продаж насіння під ТМ«EURALIS»/«EURALIS SEMENCES» за ціною 1 грн. 14 коп. з урахуванням ПДВ.
8) Під Компенсацією розуміється відшкодування насіння кукурудзи чи соняшнику ТМ«EURALIS»/«EURALIS SEMENCES» на площу озимого ріпаку, що загинула від морозів в період сезону 2021-2022 рр. на вибір ТОВ «Євраліс Семенс Україна», але обов’язково рекомендованих гібридів для відповідної зони посіву та технології.
9) Умови Програми розповсюджуються тільки на насіння, придбане дистриб’ютором у ТОВ «Євраліс Семенс Україна» у 2021 році. Список дистриб’юторів визначений на сайті http://euralis.ua/
10) Організатор  Програми залишає за собою право запросити документальне підтвердження факту купівлі Продукції по 15.04.2022 р. включно.
11) Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Компенсації. Відмова від виконання будь-яких положень цих Правил, та/або ненадання/ неповне надання визначених вище документів, та/ або невиконання (неналежне виконання) всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє Переможця Програми права на отримання Компенсації. При цьому такий Учасник Програми вважається таким, що відмовився від отримання Компенсації, та не має права на одержання від Організатора Програми будь-якої компенсації

8) Порядок інформування учасників Акції про умови даної Акції

1) Рекламна інформація про проведення Програми буде розміщена Організатором в період з 01.06.2021р. по 30.09.2021 р. включно в пресі і в мережі Інтернет. Також про умови та місце проведення Програми можна буде дізнатися на офіційному сайті Організатора Програми http://euralis.ua та за телефоном +38(044)353–45–73 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах Києва безкоштовні).
2)Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Програми на весь Період проведення Програми на сайті http://euralis.ua/

9) Інші умови

 

1) Всі Учасники Програми, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.
2) Всі результати Програми та/або рішення Організатора Програми є остаточними й оскарженню не підлягають.
3) У разі виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Програми.
4) Організатор Програми не несуть відповідальності перед Учасниками Програми стосовно подальшого використання Компенсації, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг, за неможливість Учасниками Програми скористатись наданою Компенсацією з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такої Компенсації.
5) Організатор Програми має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Програми, в тому числі змінювати строки дії Програми, строки видачі, умови отримання та використання Компенсації з їх публікацією на сайті http://euralis.ua.
6) Організатор Програми / залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Програми, інші непідвладні контролю з боку Організатора Програми / залучених ним третіх осіб обставини.

10) Персональні дані

 

1)Учасник Програми діє від імені господарства, яке він представляє. Учасник Програми бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Програмі та отриманням Компенсації.
2) Беручи участь в Програми, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Програми на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.
3) Беручи участь в Програмі, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Організатор Програми та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.
4) Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

 

Відповідальна особа

Керівник відділу операційного маркетингу

ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

 

_____________ Гриценко Юлія

x
Сайт знаходиться на реконструкції. Може відображати не весь актуальний список гібридів. Просимо вибачення за незручності та пропонуємо Вам переглянути повний список нашої продукції в Каталозі.