Акція «Ваучер на знижку»

11 Червня 2021

Ваучер надає право на знижку для кінцевого споживача в розмірі 150 грн (без урахування ПДВ) за 1 п. о.

Оформлення та закриття Ваучерів відбувається з 01.06 по 30.09.2021 р.

Ваучер надається на такі гібриди ріпаку:

  • ЕС Ритмо
  • ЕС Гідромель
  • ЕС Навіго
  • ЕС Амадео
  • Талел КЛ
  • ЕС Дарко

 

Правила проведення акції «Ваучер на знижку», (надалі – «Акція»)

04 червня  2021 р.

Затверджую

Генеральний директор ТОВ «Євраліс Семенс Україна» 

______Твейтс Найджел Девід Пітер

 

1) Мета проведення Акції:

Метою проведення Акції є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується Замовником Акції в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до своєї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції ТОВ «Євраліс Семенс Україна».

2) Продукція, що бере участь в Акції

В Акції бере участь наступні гібриди ріпаку озимого: Талел КЛ, ЕС Ритмо, ЕС Навіго, ЕС Дарко, ЕС Гідромель, ЕС Амадео (надалі – «Продукція»).

 

3) Інформація про Організатора акції

Назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євраліс Семенс Україна»

 

Місцезнаходження:

03022, м. Київ, вул. Смольна, 9

 

Поштова адреса:

03022, м. Київ, вул. Смольна, 9

 

Номер свідоцтва ПДВ:

200131260

 

Код ЄДРПОУ

34702946

 

ІПН:

347029410139

4) Строки проведення Акції:

Акція діє з 01.06.2021 р. по 31.10.2021 р. та Акція поширюється на Продукцію, придбану в період з 01.06.2021 р. по 30.09.2021 р. Акція проводиться на всій території України, за винятком території Кримського півострова, Луганської та Донецької областей, інших населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 р.

Або будь-яких наступних змін до нього, територій та зон військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), а також інших територій, які визнані тимчасово окупованими територіями, відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 року.

 

5) Детальні умови участі в Акції, права та обов’язки учасників Акції

5.1. Учасниками Акції можуть бути  фізичні особи-підприємці або юридичні особи (господарства), що придбають Продукцію через дистрибьюторську  мережу постачання ТОВ «Євраліс Семенс Україна».

Операторами акції, що здійснюють супроводження організації Акції є офіційні дистриб’ютори        ТОВ «Євраліс Семенс Україна».

 Офіційна дистриб’юторська мережа постачання ТОВ «Євраліс Семенс Україна» – перелік офіційних дистриб’юторів ТОВ «Євраліс Семенс Україна», що вказані на сайті:  https://euralis.ua/distribyutori/.

Оператори Акції можуть отримувати винагороду за таке супроводження організації Акції, відповідно до умов додаткових угод, що укладаються з ТОВ  «Євраліс Семенс Україна».

5.2. При купівлі Продукції через мережу постачання ТОВ «Євраліс Семенс Україна», Участнику Акції надається знижка 150 грн без ПДВ на кожен придбаний мішок Продукції.

5.3. Знижка надається за умови пред’явлення Учасником Акції документа, що підтверджує право на отримання знижки – Ваучера (надалі – «Ваучер»).

5.4. Ваучер  оформлюється в електронній формі Замовником/Організатором  Акції – ТОВ «Євраліс Семенс Україна» та направляється засобами електронного зв’язку Учасникам акції.

Замовник/Організатор  Акції щотижня направляє Операторам  акції інформацію щодо виданих Ваучерів.

5.6. Ваучер пред’являється Учасником акції  Оператору акції (дистриб’ютору) у електронному вигляді під час  придбання Продукції.

5.7.  Дистриб’ютор  зобов’язується  надати Учаснику акції знижку  150 грн без ПДВ на кожен придбаний мішок Продукції та виписати рахунок-фактуру на постачання Продукції з врахуванням  даної знижки.

5.9. Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Акції.

6) Порядок інформування учасників Акції про умови даної Акції:

6.1. Рекламна інформація про проведення Акції буде розміщена Замовником/Організатором в період з 01.06.2021 р. по 31.08.2021 р. в пресі і в мережі Інтернет. 

6.2.  Дистриб’ютор зобов’язаний підтвердити факт надання знижки Учаснику акції шляхом надання реєстру видаткових накладних ТОВ «Євраліс Семенс Україна» в термін до 30.09.2021.

Дистриб’ютор за вимогою ТОВ «Євраліс Семенс Україна» зобов’язується надати йому копії видаткових накладних протягом 3 років з дня передачі реєстру видаткових накладних.

 Також про умови та місце проведення Акції можна буде дізнатися на офіційному сайті Замовника Акції http://euralis.ua та https://lidea-seeds.com.ua за телефоном +38(044)353–45–73 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах Києва безкоштовні).

6.3. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції на весь Період проведення Акції на сайті http://euralis.ua та https://lidea-seeds.com.ua

 

7) Порядок участі в Акції:

 

7.1. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.

7.2. Всі результати Акції та/або рішення Замовника/Організатора Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

7.3. У разі виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь- яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник/Організатор Акції.

7.4. Замовник/Організатор Акції не несе відповідальності перед Учасниками Акції стосовно жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг.

7.5. Замовник Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Акції, в тому числі змінювати строки дії Акції з їх публікацією на сайті http://euralis.ua  та https://lidea-seeds.com.ua.

7.6. Замовник Акції/ залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь- якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника Акції/ залучених ним третіх осіб обставини.

8) Персональні дані

 

8.1. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції.

8.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Замовником/Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.

8.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Замовник/Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.

8.4. Замовник/Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Замовник/Організатор не несе будь- якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

 

Відповідальна особа

CRM менеджер 

ТОВ «Євраліс Семенс Україна»

_____________  К. Г. Іванченко

x
Сайт знаходиться на реконструкції. Може відображати не весь актуальний список гібридів. Просимо вибачення за незручності та пропонуємо Вам переглянути повний список нашої продукції в Каталозі.