Фінансові рішення

12 Липня 2021

Правила проведення програми «Ideaльний старт» 

від 04 березня 2021 року

у новій редакції від 19 травня 2021

Затверджую

Генеральний директор ТОВ «Євраліс Семенс Україна» 

______________________Твейтс Найджел Девід Пітер

 

 

 

Правила проведення програми «Ideaльний старт», (надалі – «Програма»)

1. Мета проведення Програми

Метою проведення Програми є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується Замовником Програми в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до своєї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції ТОВ «ЄВРАЛІС СЕМЕНС УКРАЇНА», із використанням банківських та фінансових продуктів/інструментів/послуг банків та їх використання для виконання укладених Контрактів, в тому числі при розрахунках.

 

2. Продукція, що бере участь в Програмі

В Програмі бере участь вся продукція, що реалізується Замовником програми (надалі – «Продукція»).

 

3. Інформація про Замовника програми

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євраліс Семенс Україна»

Місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Смольна, 9

Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Смольна, 9

Номер свідоцтва ПДВ: 200131260

Код ЄДРПОУ: 34702946

ІПН: 347029410139

 

4. Інформація про Партнерів Програми:

Партнерами програми є наступні банківські установи:

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

АТ «Райффайзен Банк Аваль»

ПАТ «ОТП Банк»

 

5. Строки проведення Програми:

5.1. Програма діє безстроково.

5.2. Програма проводиться на всій території України, за винятком території Кримського півострова, Луганської та Донецької областей, інших населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 р.

Або будь-яких наступних змін до нього, територій та зон військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), а також інших територій, які визнані тимчасово окупованими територіями, відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 року.

 

 

 

 

6. Опис предмету Програми:

Замовник Програми замовляє, а Партнери Програми через мережу своїх філій та відділень надають послуги:

– Заохочення Учасників Програми до придбання Продукції Замовника Програми, шляхом забезпечення/пропонування банком спеціальних умов кредитування;

– Інформування Учасників про співпрацю Партнерів з Замовником Програми та про існування в банках Спеціальних умов кредитування для придбання Продукції ТОВ «ЄВРАЛІС СЕМЕНС УКРАЇНА».

 

 

7. Детальні умови участі в Програмі, права та обов’язки учасників Програми:

7.1. Учасниками Програми можуть бути юридичні особи (господарства, агрохолдинги) або фізичні особи-підприємці, що придбають Продукцію безпосередньо у ТОВ «Євраліс Семенс Україна» або через дистриб’юторську та субдистриб’юторську мережу постачання ТОВ «Євраліс Семенс Україна».

Офіційна дистриб’юторська мережа постачання ТОВ «Євраліс Семенс Україна» – перелік офіційних дистриб’юторів ТОВ «Євраліс Семенс Україна», що вказані на сайті: https://euralis.ua/distribyutori/ та субдистриб’ютори за допомогою якої продукція поставляється до кінцевих споживачів. Учасниками Програми не можуть бути дистриб’ютори та субдистриб’ютори ТОВ «Євраліс Семенс Україна» .

7.2. Спеціальні умови кредитування Партнерами Програми діють тільки за умови здійснення Учасником Програми замовлення продукції ТОВ «Євраліс Семенс Україна» та виставлення дистриб’ютором або субдистриб’ютором чи Замовником Програми рахунку на оплату, що є дійсним на момент звернення Учасника до Партнерів Програми щодо застосування таких Спеціальних умов кредитування. 

7.3. Спеціальні умови кредитування застосовуються виключно для фінансування оплати Продукції ТОВ «Євраліс Семенс Україна». 

7.4. Рахунок від дистриб’ютора, субдистриб’ютора або Замовника Програми має бути оформлений виключно на Продукцію ТОВ «Євраліс Семенс Україна». 

7.5. Мінімальна сума кредитування 300 000,00 грн. (триста тисяч гривень 00 коп.), якщо інше не передбачено договорами з Партнерами Програми. 

7.6. Процес кредитування , вибір забезпечення виконання зобов’язання здійснюється за стандартною процедурою Партнерів програми, відповідно до їх втнутрішніх вимог та порядків. 

7.7. Комісія за застосування Спеціальних вимог кредитування відсутня. 

7.8. Застосування Спеціальних умов кредитування окремо погоджується Партнерами з Замовником програми. 

7.9. Умови та строки Спеціальних умов кредитування та порядок їх дії визначаються кредитним договором, укладеним між Партнером та Учасником Програми, та можуть змінюватися протягом дії Програми за ініціативою Партнера .

7.10. Партнер Програми залишає за собою можливість змінювати відсоткову ставку та/або відмовити у застосуванні Спеціальних умов кредитування, у відповідності до положень договорів, укладених з Замовником Програми.

7.11. Замовник Програми має право запросити, а Учасник зобов’язується надати Замовнику Програми документарне підтвердження придбання у офіційних Дистриб’юторів та Субдистриб’юторів Продукції на умовах цієї Програми, зокрема, але не обмежуючись – належним чином завірені копії видаткових накладних, рахунків та/або інших підтверджуючих документів. 

 

8. Фінансові умови Програми: 

8.1. АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», валюта фінансування – українська гривня:

8.1.1. кредити строком до 6 місяців, пільгова відсоткова ставка кредитування становитиме 1,5% або 3,0%

річних. (в залежності від вибору виду пільгового фінансування: з заставою чи без застави)

8.1.2. кредити строком до 9 місяців пільгова відсоткова ставка кредитування становитиме 4,5% або 6,4% річних. (в залежності від вибору виду пільгового фінансування: з заставою чи без застави)

8.1.3. на кредити строком до 12 місяців пільгова відсоткова ставка кредитування становитиме 6,0% або 8,00% річних. (в залежності від вибору виду пільгового фінансування: з заставою чи без застави)

8.2. АТ «Райффайзен Банк Аваль», валюта фінансування – українська гривня:

8.2.1. кредити строком до 6 місяців, пільгова відсоткова ставка кредитування становитиме 1,5% або 5,0%

річних. (в залежності від вибору виду пільгового фінансування: з заставою чи без застави)

8.2.2. кредити строком до 9 місяців пільгова відсоткова ставка кредитування становитиме 4,9% або 8,4% річних. (в залежності від вибору виду пільгового фінансування: з заставою чи без застави)

8.2.3. на кредити строком до 12 місяців пільгова відсоткова ставка кредитування становитиме 6,1% або 9,60% річних. (в залежності від вибору виду пільгового фінансування: з заставою чи без застави)

8.3. ПАТ «ОТП Банк», валюта фінансування – українська гривня:

8.3.1. кредити строком до 6 місяців, пільгова відсоткова ставка кредитування становитиме 0,01% річних. 

8.3.2. кредити строком до 9 місяців пільгова відсоткова ставка кредитування становитиме 7,5% або 9,5% річних. (в залежності від вибору виду забезпечення виконання зобов’язання)

8.3.3. на кредити строком до 12 місяців пільгова відсоткова ставка кредитування становитиме 7,5% або 9,5% річних. (в залежності від вибору виду забезпечення виконання зобов’язання)

 

9. Порядок інформування учасників Програми про умови даної Програми

9.1. Рекламна інформація про проведення Програми буде розміщена Замовником Програмив пресі і в мережі Інтернет. Також про умови проведення Програми можна буде дізнатися на офіційному сайті Замовника Програми програми http://euralis.ua та https://lidea-seeds.com.ua

9.2. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Програми на весь Період проведення Програми на сайті http://euralis.ua та https://lidea-seeds.com.ua

 

10. Порядок участі в Програмі:

10.1. Всі Учасники Програми, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.

10.2. Всі результати Програми та/або рішення Замовника програми є остаточними й оскарженню не підлягають.

10.3. У разі виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь- яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник Програми.

10.4. Замовник програми має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Програми, в тому числі змінювати строки дії Програми, з їх публікацією на сайті http://euralis.ua та https://lidea-seeds.com.ua.

10.5. Замовник програми/ залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь- якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Програми, інші непідвладні контролю з боку Замовника Програми/ залучених ним третіх осіб обставини.

 

11. Інші положення 

11.1. Участь в Програмі є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями цієї Програми. 

11.2. Приймаючи участь у Програмі, Учасники надають Замовнику Програми згоду на безстрокове та безкоштовне: 

отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; 

заносити таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних». 

11.2. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Приймаючи участь в Програмі, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею. 

11.3. Замовник Програми не є представником Учасників перед банками Партнерами програми та навпаки. Замовник Програми не надає послуги кредитування чи інші послуги Учасникам/Дистриб’юторам/Субдистриб’юторам та банкам в рамках цієї Програми.

 

 

 

 

Відповідальна особа

Начальник відділу трейдингу та фінансовіх рішень

ТОВ «Євраліс Семенс Україна»   

 

_____________________Строкач Павло Сергійович

 

x
Сайт знаходиться на реконструкції. Може відображати не весь актуальний список гібридів. Просимо вибачення за незручності та пропонуємо Вам переглянути повний список нашої продукції в Каталозі.