Юридична iнформацiя

Ми раді вітати Вас на нашому веб-сайті.


Юридична інформація
ТОВ «Євраліс Семенс Україна», виробник та продавець насіння кукурудзи, соняшнику,
ріпаку, сорго, сої виробництва Euralis Semences в Україні, відкрило
сайт https://euralis.ua// для інформування його відвідувачів про запропоновану
продукцію. Використання Вами даного сайту передбачає дотримання викладених нижче
загальних умов доступу та використання. Якщо Ви не погоджуєтесь з будь-якими
обмеженнями, будь ласка, не використовуйте цей сайт. У разі доступу до даного сайту,
його перегляду і використання Вам слід дотримуватися і керуватися положеннями цих
загальних умов, і такі положення будуть превалювати над будь-якою угодою, яку Ви
можете мати з ТОВ «Євраліс Семенс Україна» або підприємствами, що входять до
складу міжнародної групи Euralis.


Загальна інформація
Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Євраліс Семенс
Україна».
Організаційно-правова форма – Товариство з обмеженою відповідальністю.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 34702946.
Місцезнаходження – Україна, 03022, м. Київ, вул. Смольна9.
Міжміський код, телефон – 044 353 45 73.
Електронна поштова адреса –  kiev.seeds@euralis.com.


1. Терміни
Euralis Semences – ТОВ «Євраліс Семенс Україна» та/або компанії групи Euralis;
Сайт – цей сайт https://euralis.ua//;
Користувач або Ви у відповідному відмінку – відвідувач цього Сайту;
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Користувача цього Сайту;
Обробка інформації – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково
в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках даних, які пов’язані зі
збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною,
поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією,
передачею), знеособленням, знищенням відомостей, у тому числі про Користувача.


2. Персональні дані
2.1. Euralis Semences може збирати та обробляти за допомогою цього Сайту лише такі
Персональні дані: Ваше ім’я, прізвище, населений пункт проживання, телефон та
електронна адреса, і лише за умови, якщо Ви надаєте ці дані добровільно.
Зазначенням будь-яких своїх Персональних даних на цьому Сайті Ви погоджуєтесь на
використання та обробку Ваших Персональних даних ТОВ «Євраліс Семенс Україна» із
зазначеною нижче метою.
2.2. Метою збирання та обробки Персональних даних може бути, включаючи, але не
обмежуючись:
– спілкування з нами щодо нашого Сайту, продукції Euralis Semences;
– організація Вашої участі в конкурсах чи акціях від Euralis Semences;
– надання відповідей на Ваші запитання.
2.3. Строк дії Вашої згоди становить 10 років з моменту надання Персональних даних.
2.4. Доступ до Ваших Персональних даних має лише обмежене коло працівників Euralis
Semences, які здійснюють обробку цієї інформації відповідно до своїх посадових
обов’язків та/або укладених з нами договорів. Такі особи зобов’язуються зберігати
конфіденційність отриманої інформації, а у випадку недотримання цих зобов’язань до
них можуть застосовуватись різноманітні санкції, включно з припиненням виконання
ними своїх обов’язків та адміністративною або кримінальною відповідальністю.

2.5. Euralis Semences може передавати Персональні дані в межах групи компаній
Euralis, у тому числі за межі України, де можуть бути передбачені інші правила захисту
даних, ніж у Вашій країні.
2.6. Персональні дані можуть бути знеособлені у будь-який момент, тобто з них може
бути вилучено інформацію, яка дозволяє встановити Вашу особу. Знеособлена
інформація може оброблятись та вільно розповсюджуватись у будь-яких цілях.
2.7. Щоб ознайомитися з будь-якою інформацією про Вас, яка є у нас, чи попросити нас
видалити цю інформацію або припинити використовувати її надалі, повідомте нас про
це у формі запиту, представленого на цьому Сайті. Видалення інформації здійснюється
з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних. Для перегляду
або видалення файлів cookie зверніться до налаштувань Вашого браузера.


3. Інформація про продукти та послуги
3.1. Цей Сайт надає інформацію про продукцію Euralis Semences на всій території
України, за винятком території Кримського півострова, Луганської та Донецької
областей, територій, що знаходяться поза контролем уряду України відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України №1085-р від 05.11.2014 р. або будь-яких
наступних змін до неї, територій та зон військових дій (незалежно від того, оголошена
війна чи ні), районів, де сталися терористичні акти та/або ведуться антитерористичні
операції.
3.2. Наведена на цьому Сайті інформація про продукцію Euralis Semences не може
розглядатися як оферта щодо продукції Euralis Semences.


4. Права інтелектуальної власності
4.1. Торгова марка «EURALIS» (зареєстрована за № 1294996 від 16.09.2015 р., класи
МКТП 1, 29, 30 та 31) та торгова марка «EURALIS SEMENCES» (зареєстрована за №
1179142 від 16.07.2013 р., клас МКТП 31), а також слова «Euralis Semences» та
«Euralis» є зареєстрованими знаками для товарів і послуг.
4.2. Всі майнові права інтелектуальної власності на Сайт, ілюстрації, зображення, звук,
скрипти (програми автоматизації задач Сайту), анімацію та інші матеріали Сайту
належать Euralis Semences. Всі права суворо застережені. Ви не повинні копіювати,
змінювати, відтворювати в будь-якій формі інформацію та/або матеріали з Сайту або
іншим чином втручатися роботу Сайту або робити будь-які дії, які несумісні з нашими
правами. Жодні посилання на цей Сайт та жодні наявні на цьому Сайті матеріали або їх
частина не можуть бути відтворені, використані або передані третім особам з метою
отримання прибутку без попередньої згоди Euralis Semences у письмовій формі.
4.3. Вільне і безоплатне використання творів, що входять до складу цього Сайту,
обмежено використанням в особистих цілях і використанням у випадках, визначених
чинним законодавством України про захист інтелектуальної власності.
4.4. Порушення вищевказаних положень є порушенням прав інтелектуальної власності і
тягне за собою настання цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності
відповідно до чинного законодавства України.


5. Гіперпосилання та обмеження відповідальності
5.1. Euralis Semences ні в якому разі не несе відповідальності за Ваш перехід на сайти
третіх осіб за допомогою гіпертекстових посилань і, зокрема, за зміст, товари, послуги
тощо, представлені на таких Сайтах або на сайтах, доступних з таких сайтів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що використання цього Сайту здійснюється ним на
власний ризик. В жодному випадку ні Euralis Semences, ні підприємства його групи, не
несуть відповідальності за шкоду, пов’язану із втратою даних або програми і які є
результатом доступу Користувача до даного Сайту і його використання, а також
результатом доступу до сайтів, пов’язаним з даним Сайтом шляхом гіпертекстового
посилання, та використання таких сайтів, у тому числі прийняття будь-яких рішень чи
зобов’язань щодо продуктів Euralis Semences.

5.3. Усі ризики та відповідальність, пов’язані із використанням цього сайта, несе
відвідувач Сайта.
5.4. Euralis Semences не може гарантувати, що Сайт не містить помилок або вірусів, що
можуть завдати шкоди Вашій електронно-обчислювальній техніці та/або програмному
забезпеченню. Euralis Semences не може гарантувати, що вся інформаціє є чинною на
момент перегляду Вами Сайта. Euralis Semences не несе відповідальності за будь-яку
шкоду, яка може бути заподіяна Вам внаслідок використання цього сайта.


6. Право, що застосовується
6.1. Цей Сайт підпорядковується праву України. Мовою цього Сайту є українська мова.
6.2. У разі виникнення спорів, пов’язаних з цим Сайтом та інформацією, зазначеній у
цих загальних умовах, такі спори будуть вирішуватися виключно в судах України.


7. Зміна загальних умов
7.1. На цьому Сайті представлена загальна інформація про перелік продукції Euralis
Semences в Україні.
7.2. Euralis Semences залишає за собою право в будь-який момент без попередження
вносити зміни в інформацію, що міститься на цьому Сайті. Ваше подальше
користування Сайтом після таких змін  означатиме вашу згоду з такими переглянутими
умовами.
7.3. Хоча ми докладаємо всіх можливих зусиль, щоб гарантувати, що інформація на
Сайті є найостаннішою і правильною, та час від часу інформація може змінитися без
попереднього повідомлення.
7.4. Euralis Semences не несе відповідальності перед вами або будь-якою третьою
особою за збитки будь-якого характеру, включаючи, але не обмежуючись цим, прямі,
непрямі, випадкові або штрафні збитки, що виникають або пов’язані з Сайтом,
включаючи, без обмеження цим, використання вами цього Сайту або неможливість
його використання.


8. Зворотній зв’язок
8.1. Якщо у Вас є інші запитання щодо цього Сайту або цих загальних умов, будь ласка,
зверніться до нас:
ТОВ «Євраліс Семенс Україна»
Україна, 03022, м. Київ, вул. Смольна9.
Код ЄДРПОУ: 34702946
Тел. 044 353 45 73
Генеральний директор Твейтс Найджел, Девід, Пітер 

 

9. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 2020

Звіт з управління 2020 ЕСУ
Звіт з управління 2020 Ломовате
Звіт з управління 2020 Черлис

Фінансовий звіт 2020 ЕСУ
Фінансовий звіт 2020 Ломовате
Фінансовий звіт 2020 Черлис

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 2019
Звіт з управління 2019 ЕСУ
Звіт з управління 2019 Ломовате
Звіт з управління 2019 Черлис

Фінансовий звіт 2019 ЕСУ
Фінансовий звіт 2019 Ломовате
Фінансовий звіт 2019 Черлис

x
Сайт знаходиться на реконструкції. Може відображати не весь актуальний список гібридів. Просимо вибачення за незручності та пропонуємо Вам переглянути повний список нашої продукції в Каталозі.